Montagevejledning

Det er vigtigt at underlaget som beklædningen monteres på har tilstrækkelig tykkelse således sømmet/skruen har 100 % vedhæftning.

Når Kjellerup AS leverer beklædningen er fugtindholdet 16-18 % og det betyder at beklædninger naturligvis udtørrer yderligere efter montage. Man konstaterer målinger fra 6 % op til 18 % afhængig af hvilken side af huset man måler. De tørreste og mest udsatte sider af et hus er sydsiden og vestsiden. På især sydsiden skal man lade træet lufttørre yderligere ned til ca. 10-12 % for at undgå sammentrækninger, svind og vridninger efter montage. Det er vigtigt at træet er ”fikseret” under tørringen, – hvis ikke vil der opstå vridninger, buede brædder og kastninger. (En facade har en gennemsnitsfugtighed på ca. 15 % målt over et år.)

Med hensyn til sømning og iskruning er det vigtig med korrekt valg af søm og skruer samt at bruge 2 stk pr. 60 cm C/C på brædder bredere end 75 mm. Vigtigt at vælge rustfrie søm og skuer, samt forboring hvis skruer anvendes. Sømmene og skruerne skal være plane eller lige under overfladen. En typisk fejl der konstateres, er at søm og skruer sidder for langt nede i træet med dårlige resultater til følge, – såsom vandfælder og ringe fastholdelse af bræddet

Det er også vigtigt at brædderne ved montage slåes helt sammen og ikke er blevet opfugtet yderligere inden montage.

10-brætsmål:

Fx. 59 mm i produktionen v/16-18% fugtindhold – der kan derfor forekomme udsving alt efter montage tidspunkt da fugtindhold i brædderne kan variere.
Man skal derfor som MINIMUM montere brædderne efter 10-brætsmål 59 mm x 10 = 59 cm.
Da træ er et levende materiale er det vigtigt at måle brædderne inden montage – hvis der er flere pakker / længder skal der foretages kontrolmål fra alle helpakker / længder og monteres efter bredest 10-brætsmål.

Vores faguddannede personale svarer gerne på spørgsmål inden, under og efter projektet. Vi håber og ønsker at vores kunder hellere ringer en gang for meget, end en gang for lidt, således fejl og misforståelser undgås. Vi står altid klar til at svare på vores kunders spørgsmål og problemer. Vi henviser i øvrigt til branchens mangfoldige litteratur om opbevaring, sortering, vedligehold, montage samt trætekniske spørgsmål.

Indendørs
Til alle former for sømning kan der anvendes blanke søm, når omgivelserne er varme og tørre (se skema her Anvendelsesklasse 1). Hvor sømmet kan blive udsat for fugt (se skema her Anvendelsesklasse 2), bør der anvendes søm med el- eller varmforzinket overflade.Blanke søm smitter af og giver sorte fingre. Det kan derfor være en god idé at bruge forsinkede søm indendørs for at undgå at sætte fingermærker på træet.

Udendørs
Til udendørs anvendelse, hvor sømmet sidder skjult inde i konstruktionen, eller til montage under overdækning (se skema her Anvendelsesklasse 1 og 2), kan der anvendes el- eller varmforzinkede søm. Til alle andre former for udendørs sømning (se skema her Anvendelsesklasse 3) bør der som minimum anvendes varmforzinkede søm. Den bedste beskyttelse fås ved anvendelse af rustfri søm, klasse A2 eller A4 (syrefast).

Glatte Søm
Glatte søm kan være firkantede eller runde. Firkantede søm har en bedre udtræksstyrke og den højeste tværbelastningsstyrke. De anvendes til fastgørelse af bjælker, planker og brædder. På grund af det glatte skaft lader da sig lettere arbejde ud af træet f.eks. hvis et facadebræt krummer pga. fugt. Firkantede søm bøjer sig aldrig over diagonalen, og er således nemmere at rette ud end runde søm. Til montering af lister og skjult sømning anvendes firkantede eller runde dykkere.

Ringede søm
Anvendes, hvor der ønskes en særlig høj udtræksstyrke. Ringede søm har 7-8 gange større udtræksstyrke end glatte, firkantede søm og arbejder sig ikke ud af træet ved skiftende fugtighed i træværket.

Risiko for korrosion
Visse træarter har fra naturens side et højt indhold af korrosive stoffer. Lærk, douglas, western red cedar samt tropiske træarter som eksempelvis teak og mahogni bør således altid fastgøres med rustfri søm for at forhindre rustdannelse og misfarvning.

Sømning
Søm altid på tværs af træets fiberretning – dvs. i sidetræet. Undgå at sømme i endetræ – her hænger sømmet dårligt fast. Slå aldrig søm i på en lige linje efter hinanden. Så er der risiko for at træet flækker. Forskyd i stedet sømmene skiftevis for hinanden. Søm bør isættes, så sømhovedet flugter med træoverfladen. Dykkes hovedet i forhold til træoverfladen, opstår der risiko for revnedannelser samt opfugtning af træet, hvorved dets levetid risikere at blive forkortet. Søm skal placeres mindst 30 mm fra siden og  50 mm fra endetræ for at undgå revner i træet. Kræves det alligevel, at der sømmes tæt ved endetræ, så bor et hul i forvejen, og slå ikke sømmet for hårdt i.

Sømlængde
Glatte søm skal være 3 gange så lange som tykkelse af det træemne, der skal sømmes fast. Forankringslængden – dvs. den del af sømmet, der sidder fast i underlaget – bør mindst være 12 gange sømmets tykkelse. Ringede søm bør være dobbelt så lange som det træemne, de skal fastholde, og forankringslængden bør mindst være 8 gange sømmets tykkelse.