Vedligeholdelse

Generel vedligeholdelses vejledning for slutbrugere.

  1. Mindst 1 gang pr. år, i sommerperioden, skal de malede flader afvaskes med vand tilsat Teknos rensevæske (Teknoclean) eller tilsvarende produkt (sæbe), for at fjerne støv, insekter og andre overflade forureninger som kan danne grobund for alge og skimmelvækst.
  2. De malede overflader og konstruktionen gennemgås for skader som skal udbedres iht. følgende procedure

Hjørne samlinger og endetræ inspiceres for revne dannelser, mulige plet reparationer og repareres med NORDICA ECO 3330 eller andet egnet produkt.

Slutbrugeren skal beskrive disse handlinger på et vedligeholdelsesskema.

Plet reparation/ opfriskning.

  1. Afvask det skadede område for at fjerne støv og lad det afvaskede område tørre godt.
  2. Med en syntetisk pensel i god kvalitet, som er designet til vandbaseret akryl maling påføres et lag reparationsmaling i den rette nuance. Efter 4 timer kan andet lag påføres.

Al reparation skal udføres iht. god praksis og dokumenteres.

Intet reparations arbejde kan udføres med mindre temperaturen er minimum 8 °C og den relative luftfugtighed er under 80 %. Såfremt dette ikke overholdes, vil tørringen og dermed overflade behandlingens egenskaber svækkes.

Vedligeholdende behandling

Alle de behandlede overflader kræver vedligeholdende malebehandling efter 5-15 år, afhængigt af miljøpåvirkningen, verdenshjørnerne og den konstruktive beskyttelse.

  1. Fjern løstsiddende maling mekanisk med børste.
  2. Afvaskes med vand tilsat Teknos rensevæske (Teknoclean) eller tilsvarende produkt (sæbe), for at fjerne støv, insekter og andre overflade forureninger som kan danne grobund for alge og skimmelvækst.
  3. Efterskyl med rigelig vand.
  4. Med en syntetisk pensel i god kvalitet, som er designet til vandbaseret akryl maling påføres et lag maling i den rette nuance. Såfremt det skønnes nødvendigt, kan andet lag påføres efter 4 timer.

Al reparation skal udføres iht. god praksis og dokumenteres.

Intet reparations arbejde kan udføres med mindre temperaturen er minimum 8 °C og den relative luftfugtighed er under 80 %. Såfremt dette ikke overholdes, vil tørringen og dermed overflade behandlingens egenskaber svækkes

Det anbefales i alle tilfælde at checke kompabiliteten mellem produktet man anvender til renovering og det tidligere anvendte produkt ved at stryge på et mindre område.

Dette er dog ikke gældende såfremt der anvendes NORDICA ECO 3330